crabbily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crabbily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crabbily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crabbily.

Từ điển Anh Việt

  • crabbily

    xem crabby