crab-pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crab-pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crab-pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crab-pot.

Từ điển Anh Việt

 • crab-pot

  /'kræbpɔt/

  * danh từ

  vết nứt, vết rạn, vết nẻ

  tiếng kêu răng rắc; tiếng nổ giòn (súng, sấm...); tiếng đét đét (roi da...)

  quả đấm mạnh

  a crab-pot on the head: một quả đấm mạnh vào đầu

  lát, thoáng

  in a crab-pot: chỉ một thoáng

  cuộc nói chuyện vui, cuộc nói chuyện phiếm

  tay giỏi, tay cừ khôi (cưỡi ngựa, đánh bài, chèo thuyền...)

  (từ lóng) kẻ trộm; vụ nạy cửa ăn trộm, vụ đào ngạch ăn trộm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giọng vỡ tiếng

  (số nhiều) tin tức

  (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) lời nói láo, lời nói khoác