cow-pox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cow-pox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cow-pox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cow-pox.

Từ điển Anh Việt

  • cow-pox

    /'kaupɔks/

    * danh từ

    (y học) đậu bò, ngưu đậu