cow-hide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cow-hide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cow-hide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cow-hide.

Từ điển Anh Việt

 • cow-hide

  /'kauhaid/

  * danh từ

  da bò

  roi da bò

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quất bằng roi da bò