cow-flap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cow-flap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cow-flap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cow-flap.

Từ điển Anh Việt

  • cow-flap

    * danh từ

    (thực vật) cây địa hoàng