cow-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cow-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cow-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cow-fish.

Từ điển Anh Việt

  • cow-fish

    /'kaufiʃ/

    * danh từ

    (động vật học) lợn biển; cá nược

    cá nóc hòm