couscous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

couscous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm couscous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của couscous.

Từ điển Anh Việt

  • couscous

    * danh từ

    một món ăn vùng Bắc Phi (bột mì nấu với thịt hay nước thịt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • couscous

    a spicy dish that originated in northern Africa; consists of pasta steamed with a meat and vegetable stew

    a pasta made in northern Africa of crushed and steamed semolina