courageously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

courageously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm courageously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của courageously.

Từ điển Anh Việt

 • courageously

  * phó từ

  can đảm, dũng cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • courageously

  Similar:

  bravely: in a courageous manner

  bravely he went into the burning house