countersignal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countersignal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countersignal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countersignal.

Từ điển Anh Việt

  • countersignal

    * danh từ

    tín hiệu đáp lại