cotqueen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cotqueen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cotqueen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cotqueen.

Từ điển Anh Việt

  • cotqueen

    * danh từ

    đàn bà tính tình đàn ông

    đàn ông quan tâm đến công việc phụ nữ