correspondently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

correspondently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm correspondently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của correspondently.

Từ điển Anh Việt

  • correspondently

    xem correspondent