corpse-candle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corpse-candle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corpse-candle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corpse-candle.

Từ điển Anh Việt

  • corpse-candle

    /'kɔ:ps,kændl/

    * danh từ

    ma trơi