corkiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corkiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corkiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corkiness.

Từ điển Anh Việt

 • corkiness

  /'kɔ:kinis/

  * danh từ

  tính chất như bần

  (thông tục) tính vui vẻ, tính hiếu động

  (thông tục) tính nhẹ dạ, tính xốc nổi, tính tếu