corallum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corallum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corallum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corallum.

Từ điển Anh Việt

  • corallum

    * danh từ

    bộ xương san hô