copsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copsy.

Từ điển Anh Việt

  • copsy

    /'kɔpsi/

    * tính từ

    có nhiều bãi cây nhỏ