coprime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coprime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coprime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coprime.

Từ điển Anh Việt

  • coprime

    nguyên tố cùng nhau