copperas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copperas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copperas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copperas.

Từ điển Anh Việt

 • copperas

  /'kɔpərəs/

  * danh từ

  (hoá học) sắt II sunfat kết tinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • copperas

  * kỹ thuật

  sắt sunfat

  sắt sunphat

  hóa học & vật liệu:

  coperat

  sắt sunfut