conular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conular.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conular

    * kỹ thuật

    hình nón