contrude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contrude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contrude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contrude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contrude

    * kỹ thuật

    xô đấy, chen lấn