continuous-mix plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

continuous-mix plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm continuous-mix plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của continuous-mix plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • continuous-mix plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị trộn liên tục