consumer's expenditure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's expenditure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's expenditure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's expenditure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's expenditure

    * kinh tế

    chi tiêu của người tiêu dùng