consumer's demand function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's demand function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's demand function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's demand function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's demand function

    * kinh tế

    hàm cầu cho người tiêu dùng