consumer's convenience nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's convenience nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's convenience giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's convenience.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's convenience

    * kinh tế

    tiện nghi của người tiêu dùng