consumer's advisory board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's advisory board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's advisory board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's advisory board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's advisory board

    * kinh tế

    ủy ban Tư vấn cho người tiêu dùng