consistometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consistometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consistometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consistometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • consistometer

  * kinh tế

  dụng cụ đo đạc

  máy đo độ đặc

  * kỹ thuật

  cái đo đậm đặc

  xây dựng:

  cái đo độ quánh

  cái đo độ sệt

  hóa học & vật liệu:

  quánh kế