conservational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservational.

Từ điển Anh Việt

  • conservational

    xem conservation