conormal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conormal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conormal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conormal.

Từ điển Anh Việt

  • conormal

    * danh từ

    (toán học) có pháp tuyến chung