connolly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connolly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connolly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connolly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • connolly

    United States tennis player who was the first woman to win the United States, British, French, and Australian championships in the same year (1953) (1934-1969)

    Synonyms: Maureen Catherine Connolly, Little Mo Connolly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).