conjugant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjugant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjugant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjugant.

Từ điển Anh Việt

  • conjugant

    * danh từ

    (sinh học) thể tổng hợp