conidial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conidial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conidial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conidial.

Từ điển Anh Việt

  • conidial

    * tính từ

    (thực vật) thuộc bào tử đính; hạt đính