conicine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conicine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conicine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conicine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conicine

  * kỹ thuật

  coniin

  conixin

  hóa học & vật liệu:

  conilin