conical-horn antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conical-horn antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conical-horn antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conical-horn antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conical-horn antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten loa nón