congealer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congealer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congealer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congealer.

Từ điển Anh Việt

  • congealer

    xem congeal