confusional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confusional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confusional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confusional.

Từ điển Anh Việt

  • confusional

    xem confusion