confetti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confetti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confetti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confetti.

Từ điển Anh Việt

 • confetti

  /kən'feti:/

  * danh từ số nhiều

  công-phét-ti, hoa giấy (ném trong đám cưới, hội hè)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • confetti

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kim tuyến

  điện tử & viễn thông:

  nhiễu điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • confetti

  small pieces or streamers of colored paper that are thrown around on festive occasions (as at a wedding)