confabulatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confabulatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confabulatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confabulatory.

Từ điển Anh Việt

  • confabulatory

    xem confabulate