condyle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condyle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condyle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condyle.

Từ điển Anh Việt

 • condyle

  /'kɔndil/

  * danh từ

  (giải phẫu) cục lõi (ở đầu xương), lõi cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • condyle

  * kỹ thuật

  lồi cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • condyle

  a round bump on a bone where it forms a joint with another bone