concerpt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concerpt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concerpt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concerpt.

Từ điển Anh Việt

  • concerpt

    /'kɔnsept/

    * danh từ

    khái niệm