compusex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compusex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compusex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compusex.

Từ điển Anh Việt

  • compusex

    tính dục máy tính