complice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complice.

Từ điển Anh Việt

  • complice

    * danh từ

    kẻ đồng loã, kẻ tiếp tay