compleat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compleat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compleat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compleat.

Từ điển Anh Việt

  • compleat

    * tính từ

    hoàn hảo