compeller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compeller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compeller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compeller.

Từ điển Anh Việt

  • compeller

    xem compel