compactive effort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compactive effort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compactive effort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compactive effort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compactive effort

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lực đầm nén