communard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

communard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm communard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của communard.

Từ điển Anh Việt

  • communard

    /'kɔmjumɑ:d/

    * danh từ

    chiến sĩ công xã Pa-ri