colonus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colonus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colonus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colonus.

Từ điển Anh Việt

  • colonus

    * danh từ; số nhiều coloni

    (sử học) lệ nông