colonitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colonitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colonitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colonitis.

Từ điển Anh Việt

  • colonitis

    * danh từ

    (y) viêm ruột kết/ruột già