colluder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colluder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colluder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colluder.

Từ điển Anh Việt

  • colluder

    xem collude