colistin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colistin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colistin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colistin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colistin

    * kỹ thuật

    y học:

    một loại thuốc trụ sinh dùng để chữa bệnh viêm dạ dày - ruột