colica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colica

    * kỹ thuật

    y học:

    đau bụng