cole-slaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cole-slaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cole-slaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cole-slaw.

Từ điển Anh Việt

  • cole-slaw

    /'koul,slɔ:/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xà lách cải bắp